تاینی تکنولوژیبایگانی‌های الکترونیک | صفحه 4 از 4 | تاینی تکنولوژی

Free bitcoin, bitcoin advertising, ptc

دسته: الکترونیک

مقاومت چیست؟

مقاومت قطعه ای کوچک است که از آن برای کنترل و محدود کردن گردش جریان الکتریسیته در قسمت های مختلف یک دستگاه الکترونیکی استفاده می شود. فرض کنید یک لامپ ۶ ولتی دارید و می…