تاینی تکنولوژیبایگانی‌های الکترونیک | تاینی تکنولوژی

دسته: الکترونیک

تاریخچه رباتیک

رباتیک ، مکاترونیک و هوش مصنوعی کلماتی هستند که این روز ها بسیار متداول و رایج گشته اند ، هر چند تعاریف این کلمات بحث برانگیز و گاهی همراه با اختلاف نظر می باشند. ایده…