تاینی تکنولوژیبایگانی‌های اخبار | صفحه 4 از 5 | تاینی تکنولوژی

Free bitcoin, bitcoin advertising, ptc

دسته: اخبار

جنگنده ی قاهر F313

اف ۳۱۳ جنگنده ای صددرصد ایرانی با قابلیت‌های بی‌نظیر قاهر اف ۳۱۳ فناوری جنگنده ان قدر نوین است که اسپوتنیک روسیه در موردش می نویسد و از آن به عنوان یکی از پیشرفته ترین جنگنده…