تاینی تکنولوژیبایگانی‌های اخبار | صفحه 4 از 5 | تاینی تکنولوژی

Free bitcoin, bitcoin advertising, ptc

دسته: اخبار

آیا ساختن «آسانسورهای فضایی» روزی امکان‌پذیر خواهد شد؟

ایده‌ی آسانسور فضایی، نخستین بار از سوی «کنستانتین تسیولکوفسکی» در سال ۱۸۹۵ (۱۲۷۴)مطرح شد. او برجی را تصور کرد که سر در فضا دارد و زمین را به یک دژ آسمانی در فضا می‌رساند. طرح‌های…

جنگنده ی قاهر F313

اف ۳۱۳ جنگنده ای صددرصد ایرانی با قابلیت‌های بی‌نظیر قاهر اف ۳۱۳ فناوری جنگنده ان قدر نوین است که اسپوتنیک روسیه در موردش می نویسد و از آن به عنوان یکی از پیشرفته ترین جنگنده…