تاینی تکنولوژیبایگانی‌های اخبار | تاینی تکنولوژی

دسته: اخبار

با نرخ کنونی آلودگی، چه زمانی زمین برای نوع بشر غیرقابل سکونت خواهد شد؟

چنین چیزی رخ نخواهد داد. انسان‌ها شبیه مخمر نیستند که آن قدر به صورت کنترل‌نشده به سوخت‌وساز خود ادامه ‌دهند تا در نهایت در فضولات خود مسموم شوند. با افزایش سطح آلودگی انسانی، فشار سیاسی…