تاینی تکنولوژیدی ۱۳۹۷ - تاینی تکنولوژی

Free bitcoin, bitcoin advertising, ptc

ماه: دی ۱۳۹۷

غیر فعال کردن نرم‌فزار‌های امنیتی،روش جدید بدافزار ارزکاو برای پنهان ماندن

 بدافزار ارزکاو مورد بحث که برای استخراج مونرو نوعی ارز مجازی خود برنامه  طراحی شده، زیرساخت های ابری عمومی مبتنی بر لینوکس را مورد حمله قرار داده و با به دست آوردن دسترسی ادمین، به…

سخت افزار چیست؟

سخت افزار به مجموعه ای از اجزای فیزیکی شامل قطعات الکترونیکی و الکترومکانیکی (به وسایلی مانند موتور الکتریکی، تجهیزات الکترومکانیکی می گویند مانند فن خنک کننده و...) گفته می شود که یک رایانه را می…