تاینی تکنولوژیشهریور ۱۳۹۷ - تاینی تکنولوژی

Free bitcoin, bitcoin advertising, ptc

ماه: شهریور ۱۳۹۷

آیا ساختن «آسانسورهای فضایی» روزی امکان‌پذیر خواهد شد؟

ایده‌ی آسانسور فضایی، نخستین بار از سوی «کنستانتین تسیولکوفسکی» در سال ۱۸۹۵ (۱۲۷۴)مطرح شد. او برجی را تصور کرد که سر در فضا دارد و زمین را به یک دژ آسمانی در فضا می‌رساند. طرح‌های…

  • خانه
  • بایگانی شهریور, ۱۳۹۷