استفاده از ضرایب ارزشی در  ظرفیت خازن ها 

3 ماه پیش
Rate this post

افراد تازه وارد به دلیل عدم شناخت کافی از نماد های علمی ، در این حرفه دچار سردرگمی شدیدی برای تبدیل مقادیر خازن به یکدیگر می شوند ، چار که بسیاری از مقادیر بر روی نقشه ، به نانو فاراد نوشته شده است ولی در هنگام خرید قطعه ، فروشنده مقدار معادل آن بر حسب پیکو فاراد را به شما ارائه می دهند.

تصور کنید در فهرستی که برای خرید قطعات تهیه نموده اید ، خازن هایی با ظرفیت ۰٫۱ میکرو فاراد و ۱ نانو فاراد را نوشته اید ، ولی پس از هرید قطعات متوجه آن می شوید که فروشنده خازن هایی با ظرفیت ۱۰۰ نانو فاراد و ۱۰۰۰ نانو فاراد را به شما فروخته است و به همین دلیل مجبور خواهید شد تا برای حل مسکل مجدد به فروشگاه مراجعه نمایید.

در صورتی که هیچ اشتباهی در این میان صورت نگرفته است .

به همین دلیل توصیه می شود تا برای درک صحیح این مطلب ، به صورت کامل این پست را مطالعه نمایید.

همانطور که متوجه شدید ، میکرو فاراد بزرگتر از نانو فاراد است و نانو فاراد نیز بزرگتر از پیکو فاراد می باشد.

جهت تبدیل عددی که به پیکو فاراد دارید می توانید به کمک ماشیشن حساب ، آن را به ۱۰۰۰ تقسیم کنید ، جواب نشان داده شده برابر با ظرفیت خازن به نانو فاراد خواهد بود.

اگر مجددا عدد نمایش داده شده ( نانوفاراد ) را به ۱۰۰۰ تقسیم کنید ، جواب نشان داده شده برابر با ظرفیت خازن به میکرو فاراد خواهد بود.

به عنوان مثال می توان گفت ۱۵۰۰۰۰ پیکوفاراد برابر با ۱۵۰ نانو فاراد و ۰٫۱۵ میکرو فاراد می باشد.

اگر قضیه بالا را برعکس کرده و به جای عمل تقسیم عمل ظرب قرار دهیم هم این قضیه بر قرار می باشد.

اگر بخواهیم توضیح دهیم به صورت زیر می شود

جهت تبدیل عددی که به میکرو فاراد دارید می توانید به کمک ماشین حساب ، آن را در ۱۰۰۰ ضرب کنید ، جواب نشان داده شده برابر با ظرفیت خازن به نانو فاراد خواهد بود.

اگر مجددا عدد نمایش داده شده ( نانو فاراد ) را در ۱۰۰۰ ضرب کنید ، جواب نشان داده شده برابر با ظرفیت خازن به پیکو فاراد خواهد بود.

به عنوان مثال می توان گفت ۰٫۱ میکرو فاراد برابر با ۱۰۰ نانو فاراد و ۱۰۰۰۰۰ پیکو فاراد می باشد .

همانطور که در پست های قبلی گفته شد در خازن های عدسی دو رقم اول بدون تغییر و رقم سوم ، تعداد صفر ها است.

پس در مثال بالا عدد نوشته شده روی عدسی به صورت ۱۰۴ نمایش داده می شود که ۱۰ به معنی عدد ثابت است و ۴ به معنی تعداد صفر ها است.

در برخی از موارد ظرفیت خازن عدسی را به “نانو فاراد” بر روی آن چاپ می نمایند.

به عنوان مثال حرفی همچون ۱۵۰nF را روی ان درج کرده و در این صورت شما نیازی به محاسبه نخواهید داشت.

ممکن است در روی یک خازن شماره ای همچون ۲n2 چاپ شده باشد ، منظور آن است که ظرفیت این خازن ۲٫۲nF می باشد.

گاها این امکان وجود دارد مه به جای درج عدد ، از حلقه های رنگی استفاده کنند که در آن صورت شماره رنگ ها همانند مبحث عنوان شده در مورد مقاومت ها می باشد.

 

Rate this post
۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

نوزده − یک =

بدون دیدگاه