آشنایی با پروتکل ftp

آشنایی با پروتکل ftp

FTP یا File Transfer Protocol به پروتکلی اطلاق می شود که برای ارسال و دریافت فایل بین سرور و کلاینت بکار گرفته می شود. در…