بینایی ماشین چیست؟

بینایی ماشین چیست؟

بینایی ماشین یکی از شاخه های هوش مصنوعی، به دنبال حل مسائلی است که انسان از طریق حس بینایی خود و تحلیل اطلاعات بصری به…