شبکه های عصبی طبیعی

شبکه های عصبی طبیعی

شبکه های عصبی مصنوعی رابطه دورادوری با نقطه مقابل طبیعی خود دارد. در این قسمت مختصرا برخی از خصوصیات توابع مغزی که از آن ها…

شبکه عصبی چیست

شبکه عصبی چیست

شبکه های عصبی مصنوعی یکی از پر کاربرد ترین ساختار های مورد استفاده در هوش مصنوعی می باشد که حتی آن ها را می توان…