حملات DDOS چیست؟

حملات DDOS چیست؟

کلمه  DDOS مخفف Distributed Denial of Service می باشد که به معنی فلج کردن عمدی یک شبکه کامپیوتری توسط ارسال سیل وسیعی از داده ها…