آشنایی با kali linux

آشنایی با kali linux

سیستم عاملی برای تست امنیت ! استفاده از یک سیستم عامل سفارشی به منظور انجام تست نفوذ بسیار ساده تر از تهیه و نصب ابزارهای…