مقدمه ای بر OpenCV

مقدمه ای بر OpenCV

شروع می کنیم پس از نصب کتابخانه ی OpenCV طبیعتا اولین کار ما برای اغاز تنظیم محیط برنامه نویسی است. در ویژوال استودیو بایستی یک…