قوانین سری و موازی نمودن مقاومت ها

4 ماه پیش
Rate this post

در پست های قبلی مقادیر استاندارد مقاومت ها را با هم مرور کردیم.

حال اگر بخواهیم مقاومت ۲ اهمی که خارج از رنج استاندارد می باشد امکان تهیه آن به سادگی مقاومت های استاندارد نمی باشد.

ولی شما قادر خواهید بود تا با کمک گرفتن از قوانین حاکم بر مقاومت ها مقاومت مورد نیاز خود را ساخته و همچنین به کمک این قوانین شبکه های مقاومتی را ساده سازی کرده و مقدار معادل مقاومتی مدار را محاسبه نمایید

به عنوان مثال می توانید برای ساخت یک مقاومت ۲ اهم دو عدد مقاومت ۱ اهم را به صورت زیر به یک دیگر متصل کنید.

این روش اتصال سری نام دارد

به روش مشابه می توانید ۱۰ عدد مقاومت ۱ اهم را با یکدیگر سری کرده و صاحب یک مقاومت ۱۰ اهمی شوید.

نقطه آبی یبن دو مقاومت در مدار بالا نشان دهنده اتصال پایه ها بوده که در اکثر مدارات الکترونیکی این نماد را مشاهده خواهید کرد.

در تصویر زیر روش دیگری از اتصال دو مقاومت و رابطه موجود در این حالت نشان داده شده است:

این رو/ش اتصال موازی نام دارد.

مثال: اگر بخواهیم مقدار معادل مقاومت های ۶ و ۸ اهمی را که با یک دیگر به صورت موازی بسته شده اند را حساب کنیم به صورت زیر عمل می کنیم.

برای ساده نمودن چند مقاومت به یک دیگر ( در بین تنها دو نقطه از مدار ) و قرار دادن یک مقاومت معادل به جای آن ها، لازم است تا در قدم اول مقاومت های سری شده و مقاومت های موازی شده با یک دیگر را شناسایی کرده و سپس مقدار مقاومت های سری را به سادگی با یکدیگر جمع نمایید.

اما برای محاسبه مقدار مقاومت های موازی می توانید از روش خلاصه سازی به صورت ۲ به ۲ استفاده کرده به این صورت که ابتدا مقدار معادل دو مقاومت موازی را به کمک فرمول حساب نموده و سپس حاصل این مقدار معادل را که با مقاموت بعدی موازی شده است محاسبه کنید.

بهتر است مقاومت معادل در هر مرحله را با Rt1 و Rt2 و نظایر آن نشان دهید تا مقاومت هر مرحله از مرحله بعدی متمایز گردد. حرف t در اینجا برگرفته از لغت total به معنای کل می باشد.

رابطه علمی محاسبه n مقاومت موازی با یکدیگر به صورت زیر می باشد:

 

Rate this post
۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

نوزده − 19 =

بدون دیدگاه