قوانین سری و موازی بودن آن ها

3 ماه پیش
Rate this post

خازن های موجود در بازار اکثرا ضریبی از مقادیر زیر می باشند:

۱ , ۱٫۲ , ۱٫۵ , ۱٫۸ , ۲٫۲ , ۲٫۷ , ۳٫۳ , ۳٫۹ , ۴٫۷ , ۵ , ۵٫۶ , ۶٫۸ , ۸٫۲

به طور مثال خازن ۱۰۰ میکروفاراد یا ۴۷۰ پیکو فاراد به سادگی در دسترس بوده ، ولی خازن ۷۰ نانو فاراد به ندرت تولید می گردد.

قوانین سری و موازی نمودن خازن ها:

با موازی نمودن خازن ها به صورت زیر ، ظرفیت آن ها با یکدیگر جمع می گردد. (برعکس مقاومت ها)

به عنوان مثال برای ساخت یک خازن ۱۰۰۰ میکروفارادی می توانیم دو خازن ۵۰۰ میکروفارادی را با یک دیگر موازی نماییم.

موازی نمودن خازن ها ، در عمل کاربرد بسیار زیادی داشته و ممکن است برای ساخت خازنی با ظرفیت بسیار بالا مجبور به موازی نمودن چندین خازن با یکدیگر شویم.

سری نمودن خازن ها به صورت زیر بوده و در مواقعی استفاده می شود که نیاز به خازنی با ولتاژ بالا داریم.

همانطور که از رابطه بالا مشخص است ، با اتصال خازن ها به صورت سری ، ظرفیت خازن معادل از کم ظرفیت ترین خازن مورد استفاده نیز کمتر خواهد بود ولی مزیت این روش آن است که ولتاژ گرفته بر روی هر خازن کاهش می یابد.

Rate this post
۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

یک × یک =

بدون دیدگاه