تاینی تکنولوژیبایگانی‌های کامپیوتر | صفحه 3 از 3 | تاینی تکنولوژی

Free bitcoin, bitcoin advertising, ptc

دسته: کامپیوتر

آیا روزی قادر خواهیم بود از میان دیوار ببینیم؟

ایده‌ی «عینک‌های پرتو ایکس» که قادر به دیدن اجسام از میان موانع جامدی مانند دیوار هستند، به چند دهه‌ی پیش باز می‌گردد؛ اما حتی کوچک‌ترین پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. ساده‌ترین دلیل این…