تاینی تکنولوژیبایگانی‌های کامپیوتر | تاینی تکنولوژی

Free bitcoin, bitcoin advertising, ptc

دسته: کامپیوتر

زبان ماشین چیست؟

همان طور که ما انسان ها برای ارتباط با یکدیگر نیازمند یک زبان مشترک هستیم، برای ارتباط با رایانه نیز نیازمند یک زبان مشترک هستیم. برای اینکه بتوانیم به رایانه دستورات قابل فهم بدهیم تا…

سیستم عامل چیست?

مهم ترین نرم افزار  سیستمی که بقیه نرم افزارها در رایانه به وسیلۀ آن مدیریت می شوند، سیستم عامل نام دارد. سیستم عامل مجموعه ای از برنامه هاست که برای مدیریت و کنترل عملیات رایانه…

سخت افزار چیست؟

سخت افزار به مجموعه ای از اجزای فیزیکی شامل قطعات الکترونیکی و الکترومکانیکی (به وسایلی مانند موتور الکتریکی، تجهیزات الکترومکانیکی می گویند مانند فن خنک کننده و...) گفته می شود که یک رایانه را می…