تاینی تکنولوژیبایگانی‌های کامپیوتر | تاینی تکنولوژی

Free bitcoin, bitcoin advertising, ptc

دسته: کامپیوتر

سیستم عامل چیست?

مهم ترین نرم افزار  سیستمی که بقیه نرم افزارها در رایانه به وسیلۀ آن مدیریت می شوند، سیستم عامل نام دارد. سیستم عامل مجموعه ای از برنامه هاست که برای مدیریت و کنترل عملیات رایانه…

سخت افزار چیست؟

سخت افزار به مجموعه ای از اجزای فیزیکی شامل قطعات الکترونیکی و الکترومکانیکی (به وسایلی مانند موتور الکتریکی، تجهیزات الکترومکانیکی می گویند مانند فن خنک کننده و...) گفته می شود که یک رایانه را می…

رایانه چیست؟

امروزه  رایانه در بیشتر جنبه های زندگی مانند آموزش کسب و کار سرگرمی سفر و غیره نقش بسزایی دارد سرعت و کیفیت انجام کارها سبب شده است که استفاده از رایانه اجتناب ناپذیر شود تعریف…