3 مطلب موجود میباشد
۰ 0
شبکه

حملات DDOS چیست؟

کلمه  DDOS مخفف Distributed Denial of Service می باشد که به معنی فلج کردن عمدی یک شبکه کامپیوتری توسط ارسال سیل...
1 سال پیش