اموزش HTML

7 ماه پیش
[im_title title=”نوار تکمیل اموزش”]
تکمیل اموزش 1%
[im_title title=”مقدمه “]

HTML یا HyperText Markup Language یک زبان استاندارد برای طراحی صفخات وب است و کلیه کد ها در مرورگر تفسیر شده و ان را نمایش می دهد.

HTML یک زبان نشانه گذاری است یعنی قسمت های مختلف را به وسیله ی تگ ها از هم جدا می کنیم که هر کدام از تگ ها دارای ویژگی هایی مربوط به خود می باشند. این تگ ها به مرورگر اعلام می کند که محتوا چه نوع عنصری است و چگونه باید نمایش داده شود.

در یک صفحه HTML می توانیم انواع عناصر مانند عکس ، متن ، ویدئو ، تیتر ، جدول و … را قرار دهیم که برای هر عنصر باید از تگ های مربوط به ان استفاده کنیم.

 

مفهوم تگ های Html

تگ ها در Html برای نشانه گذاری عناصر به کار میروند تگ ها به مرورگر میگویند که چه نوع عنصری است و چطور باید ان عنصر را نمایش دهد. تگ های Html دارای دو بخش هستند : یک بخش ابتدایی و بخش انتهایی. البته یک سری تگ ها هم هستند که تگ ابتدایی و پایانی ان ها با هم هستند مثل تگ <br>.

ساختار کلی تگ ها به صورت زیر می باشد.

<انتهای تگ/> محتوای تگ <ابتدای تگ>

&amp;lt; a &amp;gt; متن &amp;lt; /a &amp;gt;

به عنوان مثال یک تگ لینک در بالا نوشته شده است که یک سری پارامتر دارد که در درس های اینده اموزش داده خواهد شد.

تگ های اغاز و پایان به ترتیب نشان دهنده ی شروع و پایان ان تگ می باشد. هر تگی که شروع می شود باید با تگ پایان ان بسته شود. هر چیز دیگری هم در بین این تگ ها قرار بگیرد محتویات تگ را مشخص می کند.

 

خواص تگ های HTML :

هر تگ دارای خاصیت هایی است که یک سری از ویژگی های ان تگ می باشند. هر یک از این خاصیت ها را می توان در دروت تگ ابتدایی تعریف کرد.

نکات مهم در مورد تگ ها:

  • تگ های Html به بزرگ پ کپچک بودن حروف حساسیت ندارند یعمی برای ان ها فرقی نمیکند که <BR> باشد یا <br>.
  • می توان یک تگ را در تگ ابتدایی نیز بست . برای این کار از یک علامت / بعد از نام تگ و خواص مورد نظر تعریف شده استفاده می کنیم . در این حالت نمی توان متن یا تگ دیگری را به عنوان محتویات برای آن تگ در نظر گرفت .

نکته :این خصوصیت برای تمام تگ ها سازگار نیست.

  • هر تگ محتویات درون خود را تحت تاثیر قرار می دهد , یعنی تگ <i> متن را ایتالیک ( کج ) می کند.
[im_gap height=”32px”]