چرا HTML5 مهم است؟

چرا HTML5 مهم است؟

احتمالا تاکنون در مورد HTML5 شنیده اید، فکر می کنم محبوب ترین برنامه ای که فیلم را بدون Adobe Flash اجرا می کند، باید از…

تگ a در Html

تگ a در Html

مثال لینک برای ورود به سایت tinytech.ir نحوه ی تعریف و استفاده ی تگ تگ <a> برای تعریف کردن هایپرلینک ها ( Hyperlink ) استفاده…

تگ meta

تگ meta

تگ <meta> یکسری اطلاعات از سند html به ما می دهد. این اطلاعات نمایش داده نمی شود ولی می توان در سورس صفحه ان را…