ظرفیت خازن

4 ماه پیش
Rate this post

واحد سنجش مقدار ظرفیت خازن ، به افتخار مخترع آن فاراد نامیده می شود.

ولی از آنجا که یک فاراد ظرفیت بسیار بسیار بزرگی است ، در عمل خازن های مورد استفاده در دستگاه های الکترونیکی ظرفیت کمتری چون میکرو فاراد ،‌نانو فاراد پیکو فاراد دارند که در ادامه توضیح بیشتری در مورد این ضرائب خواهیم پرداخت.

یک میکرو فاراد یعنی یک میلیونیوم فاراد :                                                                               ۱μF = 1 × ۱۰ F

یک نانو فاراد یعنی یک میلیاردیوم فاراد:                                                                                  ۱nF = 1 × ۱۰ F

یک پیکو فاراد یعنی یک تریلیاردیوم فاراد:                                                                                ۱pF = 1 × ۱۰-۱۲ F

تشخیص ظرفیت خازن

همانطور که اشاره شد ، ولتاژ و همچنین ظرفیت خازن های الکترولیت را به طور مشخص بر روی بدنه آن ها چاپ می نمایند و مشکلی در تشخیص ظرفیت خازن ها نخواهید داشت.

خازن های الکترولیت اکثرا دارای ظرفیت بالایی در ذخیره انرژی بوده و مقدار آن ها از ۱ میکرو فاراد تا چند هزار میکرو فاراد می باشد.

اما در مورد خازن های عدسی که ظرفیت کمتری نیز دارند (در حد چند پیکو فاراد یا نهایتا چند نانو فاراد) ، اغلب اعدادی به روی آن ها چاپ می شود که ظرفیت خازن را نشان می دهد.

به علت اهمیت موضوع ، با مثال های متعدد این مطلب را توضیح خواهیم داد.

در اعداد دو رقمی ، مقدار نوشته شده ، ظرفیت خازن بر حسب پیکوفاراد را نشان می دهد.

به عنوان مثال چنانچه بر روی خازنی عدد ۲۲ نوشته شده باشد ، منظور آن است که ظرفیت خازن ۲۲ پیکوفاراد می باشد.

در اعداد سه رقمی ، رقم سوم نشان دهنده تعداد صفر هایی است که در جلوی دو رقم اول و دوم آن قرار می گیرد.

به عنوان مثال چنانچه بر روی خازنی عدد ۲۲۲ نوشته شده باشد ، منظور این است که ظرفیت خازن ۲۲۰۰ پیکوفاراد می باشد.

 

Rate this post
۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

16 − 13 =

بدون دیدگاه