مطالب نوشته شده توسط علیرضا

161 مطلب موجود میباشد

انواع مقاومت

مقاومت متغیر ( ولوم ) در شکل های زیر دو نمونه از پتانسیومتر یا مقاومت متغیر که المانی دارای ۳ پایه...
4 ماه پیش