ظرفیت خازن

ظرفیت خازن

واحد سنجش مقدار ظرفیت خازن ، به افتخار مخترع آن فاراد نامیده می شود. ولی از آنجا که یک فاراد ظرفیت بسیار بسیار بزرگی است…

خازن چیست؟

خازن چیست؟

خازن المانی شگفت انگیز است که می تواند به سرعت ، انرژی الکتریسیته را در خود ذخیره و یا تخلیه نماید. این قطعه همانند یک…