مطالب نوشته شده توسط علیرضا

161 مطلب موجود میباشد

خازن چیست؟

خازن المانی شگفت انگیز است که می تواند به سرعت ، انرژی الکتریسیته را در خود ذخیره و یا تخلیه نماید....
4 ماه پیش