تاینی تکنولوژیبهمن ۱۳۹۷ - تاینی تکنولوژی

Free bitcoin, bitcoin advertising, ptc

ماه: بهمن ۱۳۹۷

سیستم عامل چیست?

مهم ترین نرم افزار  سیستمی که بقیه نرم افزارها در رایانه به وسیلۀ آن مدیریت می شوند، سیستم عامل نام دارد. سیستم عامل مجموعه ای از برنامه هاست که برای مدیریت و کنترل عملیات رایانه…

مایکروسافت دیگر کورتانا را رقیبی برای الکسا یا دستیار صوتی گوگل نمی‌داند

نادلا، مدیرعامل مایکروسافت کورتانا را به عنوان یک اپلیکیشن یا سرویس می‌بیند که روی پلتفرم‌های مختلف کار کند.  نادلا اذعان کرده که به جای رقابت با الکسا، مایکروسافت تصمیم گرفته تا کورتانا را مانند یک…