تاینی تکنولوژیشهریور ۱۳۹۷ - تاینی تکنولوژی

Free bitcoin, bitcoin advertising, ptc

ماه: شهریور ۱۳۹۷

جنگنده ی قاهر F313

اف ۳۱۳ جنگنده ای صددرصد ایرانی با قابلیت‌های بی‌نظیر قاهر اف ۳۱۳ فناوری جنگنده ان قدر نوین است که اسپوتنیک روسیه در موردش می نویسد و از آن به عنوان یکی از پیشرفته ترین جنگنده…

  • خانه
  • بایگانی شهریور, ۱۳۹۷