معرفی ربات SpotMini

معرفی ربات SpotMini

سلام با معرفی ربات SpotMini ساخته شده توسط BostonDynamics در خدمت شما هستیم.   SpotMini خود بوستون داینامیک با این جمله شروع به معرفی این…