معرفی استودیو ketchapp

معرفی استودیو ketchapp

استودیو بازی سازی فرانسوی ketchapp توسط برادران مورکوس (Morcos) در سال ۲۰۱۴ تاسیس شد. اولین بازی این استودیو بازی متن باز (Open Source) و جذاب ۲۰۴۸ بود. در سپتامر ۲۰۱۶…