Tiny Tech

اشنایی با قطعات – سنسور مادون قرمز ( infrared )

سنسور مادون قرمز ( infrared )

سنسور مادون قرمز یا فرو سرخ ، نوری نامرئی از دید ما انسان ها است و به دلیل ویژگی های خوب ذاتی و طول موج مناسب، جهت انتقال اطلاعات، و فاصله یابی استفاده می شود.

نحوه ی کار سنسور مادون قرمز

Inferared

یک فرستنده ی مادون قرمز داریم که نور مادون قرمز را ارسال می کند و در ان طرف یک گیرنده مادون قرمز ( فتو ترانزیتسور ) وجود دارد که با دریافت نور مادون قرمز یک ولتاژی ایجاد می کند که با اندازه گیری ان ولتاژ می توانیم میزان تغییرات ان سنسور را اندازه گیری نماییم.

کاربرد سنسور مادون قرمز

کنترل های تلویزیون ، ارتباط بین تلفن های همراه ، ربات های مسیر یاب و . . .

این سنسور ها تقریبا همانند LED ها هستند.