تگ Doctype!

1 سال پیش
Html_icon
Rate this post

تگ Doctype در اولین سطر از کد های Html قرار میگیرد ( حتی از خود تگ Html ) و به مرورگر نوع و نسخه ی استفاده شده از زبان Html یا Xhtml را کی گوید.

این نیز باید در نظر گرفته شود که در یک صفحه تنها می توان از یک نوع Doctype استفاده کرد.

نکته ی دیگر این که این تگ تنها تگی است که تگ انتهایی نداشته و در تگ ابتدایی هم توسط علامت بسته نمی شود.

انواع ورژن های قابل استفاده در صفحات وب :

  • HTML

زبان HTML سه حالت کلی دارد :
Strict , Traditional , Frameset
کدهای زیر باید در قسمت < Doctype! > جهت استفاده از هر یک از حالت های فوق تایپ شود :

نام
HTML Strict
شرح
زمانی مورد استفاده قرار می گيرد که طراح بخواهد از شيوه قالب دهی به صفحات (CSS) استفاده نمايد .
کد
!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"

نام
HTML Traditional
شرح
زمانی مورد استفاده قرار می گيرد که طراح می خواهد از قابليت های جديد HTML استفاده نکند ، زيرا مرورگر بازديد کنندگان سايت ممکن است از شيوه قالب دهی صفحات (CSS) پشتيبانی نکند.
کد
!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"

نام
HTML Frameset
شرح
زمانی مورد استفاده قرار می گيرد که بخواهيم در صفحات از قاب ها (Frames) استفاده کنيم .
کد
!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"

 

  • XHTML

زبان XHTML سه حالت کلی دارد :
Strict , Traditional , Frameset
کدهای زیر باید در قسمت < Doctype! > جهت استفاده از هر یک از حالت های فوق تایپ شود :

نام
XHTML Strict
شرح
زمانی مورد استفاده قرار می گيرد که طراح بخواهد از شيوه قالب دهی به صفحات (CSS) استفاده نمايد .
کد
!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"

نام
XHTML Traditional
شرح
زمانی مورد استفاده قرار می گيرد که طراح می خواهد از قابليت های جديد XHTML استفاده نکند ، زيرا مرورگر بازديد کنندگان سايت ممکن است از شيوه قالب دهی صفحات (CSS) پشتيبانی نکند .
کد
!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"

نام
XHTML Frameset
شرح
زمانی مورد استفاده قرار می گيرد که بخواهيم در صفحات از قاب ها (Frames) استفاده کنيم .
کد
!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd"

Rate this post
۰
برچسب ها :

دیدگاه شما

یازده − هشت =

بدون دیدگاه