Tiny Tech

بینایی ماشین چیست؟

بینایی ماشین یکی از شاخه های هوش مصنوعی، به دنبال حل مسائلی است که انسان از طریق حس بینایی خود و تحلیل اطلاعات بصری به راحتی قادر به انجام ان است.

در یک ماشین داده های بصری توسط یک یا چند دوربین فراهم می شود.

استخراج اطلاعات مختلف از این داده ها و تحلیل ان ها در توسط ماشین از وظایف علم بینایی ماشین است.

بینایی ماشین می تواند در هر جایی که نیاز است تا ماشین به جای انسان ببیند، مورد استفاده قرار می گیرد.

به صور مثال در سامانه های نظارتی و کنترلی، ابزار های پزشکی، کنترل محصولات صنعتی و . . .

استفاده از دوربین و سپردن تصمیم گیری ها بر عهده ماشین می تواند بسیاری از موقعیت های طاقت فرسا و دشوار یا مواردی که خطای انسانی می تواند مشکل ساز باشد را بهبود دهد.

همچنین این استفاده از ماشین می تواند کاهش هزینه ها، خطاها و در نتیجه بهبود عملکرد سیستم بیانجامد.

بینایی ماشین را می توان یک رشته ی میان رشته ای از علوم مختلف دانست.

به طوری که می تواند در علومی مثل رایانه، برق و الکترونیک، صنایع، و معانیک و یا پزشکی مورد استفاده قرار گیرد.

از طرفی بینایی ماشین با مفاهیمی چون پردازش تصویر و یا پردازش ویدئو ارتباطی تنگاتنگ دارد.

به طوری که در بسیاری از موارد نمیتوان خط قرمز مشخصی بین ان ها قائل شد.

با این حال روش های پردازش تصویر و یا ویدئو را ابزار های علم بینایی ماشین دانست.

از سال ها پیش نرم افزار های زیادی برای تسهیل کاربرد های پردازش تصویر توسعه یافته اند که شاید معروف ترین ان ها جعبه ابزار پردازش تصویر نرم افزار MATLAB باشد.

اما کسانی که تجربه کار با این نرم افزار را دارند به خوبی می دانند که با وجود سهولت برنامه نویسی با ان، سرعت اجرای MATLAB به خصوص برای کار با ویدئو بسیار ازاردهنده است.

همچنین این نرم افزار متن باز ( Open Source ) نیست. در مقابل OpenCV یک کتابخانه متن باز برای بینایی کامپیوتر است.

این کتابخانه به زبان C و ++C نوشته شده و تحت لینوکس، ویندوز و بسیاری پلت فورم های دیگر قابل اجرا است.

بنابراین می تواند برای کاربرد های بی درنگ ( Real Time ) بسیار مطلوب باشد.